ДОГОВІР


  

                                                   

ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

                                                      про надання послуг

м. Хмельницький                                                                         02 березня 2019 року

Прочитайте текст даної Публічної оферти про надання послуг (далі — Договору) і, якщо Ви не погоджуєтесь чи не зрозуміли будь-який із його пунктів, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих послуг, до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить за тел.: 096-974-34-34 або не прочитаєте на інформаційних стендах Зони відпочинку «ПростоКвашино» чи на офіційному сайті Зони відпочинку — http://www.pro100kvashino.com, чи в соціальних мережах: Facebook https://www.facebook.com/pro100kvashino та Instagram@prostokvashino.khm@coffee_time_park.

Послуги надаються на земельній ділянці за адресою: м. Хмельницький, вул. Городня. ½ (Далі – «Зона відпочинку» або «Зона відпочинку «ПростоКвашино»), яка межує з парком культури та відпочинку ім. Михайла Чекмана. До вказаних послуг входить: перебування на території Зони відпочинку, користування будинками для відпочинку, додатковими столиками, лавочками, стільчиками, обігрівачами (в зимовий період), мангалами та іншими додатковими послугами представленими Власником.

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Зоні відпочинку вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами Договору, в повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Договором і Вам зрозумілі всі його положення.)

1. Загальні положення.

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Суб’єкта підприємницької діяльності Фізичної особи-підприємця Іваниці Олександра Анатолійовича, (ІПН — 3031707210) (Далі по тексту — Власник) адресованою тим фізичним особам, що тимчасово чи постійно проживають, або перебувають, на території України (далі – «Користувач» або «Користувачі», «Клієнт» або «Клієнти»), укласти Договір про надання послуг на території Зони відпочинку «ПростоКвашино», що включають в себе перебування на території Зони відпочинку, а саме: користування частиною земельної ділянки, в тому числі розміщеними на ній тимчасовою(ими) спорудою(ами), додатковими столиками, лавочками, стільчиками, обігрівачами (в зимовий період), мангалами та іншим майном чи послугами, представленими Власником на викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Договору Власник та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Договору, завжди розміщений на офіційному сайті Зони відпочинку (http://www.pro100kvashino.com) і є вільним для ознайомлення Користувачем до моменту здійснення ним прийняття (акцепту) Публічної оферти.

2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору.

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Користувачеві за плату послуг на території Зони відпочинку, що включають в себе перебування на території Зони відпочинку, а саме: користування частиною земельної ділянки, в тому числі розміщеними на ній тимчасовою(ими) спорудою(ами), додатковими столиками, лавочками, стільчиками, обігрівачами (в зимовий період), мангалами та іншим майном чи послугами, представленими Власником на викладених нижче умовах. (далі – Публічна оферта та/або Договір).

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом дій, передбачених п. 3.4. Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України.

2.3. Договір про надання послуг на території Зони відпочинку укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (Договору).

2.4. Даний Договір діє протягом усього терміну перебування Клієнта в Зоні відпочинку, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

3. Порядок укладення Договору:

3.1. Договір укладається між Сторонами у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень і/або обмежень та прирівнюється згідно ч.2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті та Додатках до неї.

Укладання Договору означає що Користувач:

• визнає безумовну придатність до користування усім майном на території Зони відпочинку;

• у повному обсязі ознайомився з Правилами відвідування Зони відпочинку, розуміє  їх та зобов’язується дотримуватись їх положення;

• приймає всі умови цього Договору та Додатків до нього без зауважень та заперечень.

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти після ознайомлення з її умовами, викладеними на інформаційних стендах та/або офіційному сайті Зони відпочинку чи на офіційних сторінках Зони відпочинку в соціальних мережах шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

– оплати Користувачем послуг, відповідно до п.4 даної Публічної оферти;

– отримання ключа від одного або декількох будинків Зони відпочинку, що надає йому право входу та користування послугами Зони відпочинку(далі по тексту – Ключ від будинку);

– безпосереднього користування послугами Зони відпочинку.

3.5. Під час замовлення послуг Зони відпочинку Користувач зобов’язується самостійно повідомляти при замовленні свої персональні дані та відомості, що є достовірні і відповідають дійсності.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

3.7. У момент здійснення акцепту Публічної оферти після здійснення оплати послуг, Користувачу видається Ключ від будинку.

3.8. Станом на 24 годину за три календарних дні до погодженого Сторонами дня користування послугами (замовленої дати), Користувач має право відмовитись від надання послуг, з відшкодуванням всієї суми передоплати. В разі звернення Клієнта пізніше вказаного моменту – кошти передані Власнику в якості передоплати не повертаються.

4. Порядок розрахунків.

4.1. Послуги Зони відпочинку надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов Договору і Тарифів, які зазначаються на інформаційних стендах та/або офіційному сайті чи на офіційних сторінках в соціальних мережах Зони відпочинку (надалі – «Тарифи»). Додаткові послуги Зони відпочинку (в т.ч. використання додаткового обладнанням, інвентарю та ін.) можуть бути придбані Користувачем в день фактичного користування послугами на території Зони відпочинку за Тарифами/Цінами визначеними Власником. Користувач розуміє і погоджується, що Тарифи/Ціни на послуги Зони відпочинку та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Власника. Ознайомлення з зазначеними Тарифами відбувається через інформаційні стенди Зони відпочинку та/або офіційний сайт — http://www.pro100kvashino.comчи в соціальних мережах: Facebook — https://www.facebook.com/pro100kvashino та Instagram@prostokvashino.khm@coffee_time_park.

4.2. Право на користування послугами Зони відпочинку надається після виконання Користувачем наступних дій:

– здійснення попередньої оплати за послуги Зони відпочинку;

– оплати послуг Зони відпочинку в повному обсязі;

– отримання Ключа від будинку(ів).

Ключ від будинку видається лише в день відвідування Зони відпочинку та є    «вхідним квитком» на територію Зони відпочинку.

4.3. Додаткові послуги, вартість яких не включена до вартості послуг Зони відпочинку (вхідного квитка) можуть бути придбані Користувачем не пізніше 18:00 год. дня користування послугами.

4.4. Придбавши право на отримання послуг, а також отримавши ключа від будинку, Користувач набуває право на отримання Додаткових послуг Зони відпочинку на умовах встановлених в Договорі.

4.5. У випадку перебування на території Зони відпочинку понад часу вказаному в п. 5.5 Договору, Користувач зобов’язаний до 12:00 години наступного дня додатково сплатити Власнику вартість перебування кожної додаткової години за тарифом, що вираховується наступним чином:

Вдг = Пв / 24 * 10

Вдг – Вартість додаткової години перебування;

Пв. — Повна вартість послуги, що сплачена Користувачем у момент здійснення акцепту Публічної оферти.

4.6. У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей таких як відключення електроенергії та ін. на території Зони відпочинку не з вини Власника, зниження цін на перебування і/або грошове відшкодування не здійснюється.

5. Правила відвідування Зони відпочинку.

5.1. Загальні Правила відвідування Зони відпочинку визначені умовами Договору, вказані на інформаційних стендах та/або на офіційному сайті Зони відпочинку (http://www.pro100kvashino.com).

5.2. Початком відвідування Зони відпочинку вважається отримання ключа від одного або декількох будинків Зони відпочинку але в будь-якому випадку не раніше 10:00 години погодженої Сторонами (замовленої) дати.

5.3. Отримавши Ключ від будинку, Користувач зобов’язаний негайно візуально оглянути майно Власника, що надається йому у користування та переконатись у відсутності будь-яких пошкоджень/його знищенні. Скарги Користувача щодо виявлених вказаних фактів не приймаються та не розглядаються Власником після 15 хвилин з моменту передачі Ключа від будинку Користувачу.

5.4. Отримавши Ключ від будинку, кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов Договору, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території Зони відпочинку.

5.5. Закінченням відвідування Зони відпочинку вважається 22:00 година погодженої Сторонами дати. При залишенні Зони відпочинку Користувач зобов’язаний повернути Ключ від будинку Власнику особисто або, за його відсутності, кинути ключ у шпарину залишеного відкритим у положення «провітрювання» вікна будинку.

5.6. У випадку виявлення пошкодження/знищення майна Власника, що є предметом користування згідно умов Договору Користувач зобов’язаний негайно повідомити Власника, а в разі його пошкодження/знищення Користувачем – компенсувати вартість такого майна згідно ринкових цін або повернути аналогічне в належному стані (в стані не гіршому ніж стан пошкодженого/знищеного майна до моменту його пошкодження/знищення) до 12:00 години наступного дня або в найкоротший термін.

5.7. Власник залишає за собою право змінювати тимчасові рамки відвідування Зони відпочинку без попереднього повідомлення Користувачів та погодження з ними. Інформація щодо таких змін розміщується на інформаційних стендах та/або та на офіційному сайті Зони відпочинку.

5.8. Користуючись послугами згідно умов цього Договору Користувачі зобов’язані самостійно контролювати час свого перебування на території Зони відпочинку. Власник не несе відповідальності та не зобов’язаний попереджувати та/або нагадувати Користувачам про закінчення часу перебування на території Зони відпочинку, понад оплачений ними період (час).

5.9. Користувач зобов’язаний не турбувати Власника, а також інших Користувачів чи оточуючих, грою на музичних інструментах, використанням аудіо- та відеоапаратури, переговорних пристроїв, шумів немузичного характеру, свистом, співом, або будь-яким іншим способом пізніше 22:00 год.

5.10. Користувач під час користування мангалом на території Зони відпочинку, зобов’язаний користуватись виключно деревним вугіллям.

5.11. Власник (працівники Зони відпочинку) має право відмовити у користуванні послугами Зони відпочинку особам, поведінка яких заважає відпочинку інших Користувачів Зони відпочинку без будь-яких пояснень та у бідь який період часу перебування Користувачів на території Зони відпочинку.

5.12. У випадку шкоди, нанесеної здоров’ю та/або особистим речам Користувача, останній має право звернутися до Власника та/або його представників протягом однієї години з моменту виникнення події, щоб зафіксувати місце, час та її обставини, для подальшого повідомлення у відповідні органи. Якщо Користувач не здійснив відповідного повідомлення, то Власник має право відмовити в задоволенні будь-яких подальших претензій Користувача.

5.13. Власник уповноважений вживати заходи щодо Користувачів, що перебувають у стані сильного алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, що не реагують на зауваження інших Користувачів, Власника чи його представника та не дотримуються умов цього Договору.

5.14. Недотримання Правил відвідування Зони відпочинку, викладених у цьому Договорі, інформаційних стендах та/або на офіційному сайті Зони відпочинку, або спроба перешкодити іншим Користувачам їх виконувати та користуватися послугами Зони відпочинку, згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Власника вимагати від такого Користувача негайно залишити територію Зони відпочинку, або здійснити примусове виведення Користувача з території Зони відпочинку без будь-яких компенсацій чи повернення оплачених послуг Зони відпочинку. У разі незгоди Користувача добровільно залишити територію Зони відпочинку (у випадках коли Користувач скоїв адміністративне правопорушення або кримінальний злочин) проводиться його затримання до приїзду компетентних правоохоронних органів.

6. Загальні умови користування послугами Зони відпочинку.

6.1. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувати на території Зони відпочинку обмежена і визначається Власником в односторонньому порядку зазначенням такої інформації на інформаційних стендах та/або офіційному сайті Зони відпочинку.

6.2. Користувачі зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Користувачів.

6.3. Власник не несе відповідальності за ушкодження на території Зони відпочинку електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Користувачам.

6.4. Власник залишає за собою право вживати превентивні заходи, в тому числі, але не обмежуючись заборонити знаходитись на території Зони відпочинку, викликати поліцію та/або службу охорони щодо Користувачів, які перебувають у стані сильного алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, що не реагують на зауваження інших Користувачів, Власника та/або його представників, не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування Зони відпочинку.

7. Відвідування Зони відпочинку неповнолітніми особами.

7.1. На території Зони відпочинку дорослі(особи, що досягли повноліття) зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, оскільки Дорослі несуть за них повну відповідальність.

7.2. Діти віком до 14 років зобов’язані відвідувати Зону відпочинку лише у супроводі дорослих.

7.3. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або дорослі особи, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Зони відпочинку.

7.4. При відвідуванні Зони відпочинку неповнолітніми особами, відповідальність за дотримання умов Договору та Додатків до нього несе дорослий представник групи (батько, мати чи інша повнолітня особа, що взяла на себе відповідальність при здійсненні акцепту).

8. Права і обов’язки Власника.

8.1. Власник зобов’язаний:

8.1.1. Розмістити на офіційному сайті Зони відпочинку та/або на інформаційних стендах кожного будинку повний текст цього договору, а на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем короткий усний інструктаж із правил та техніки безпеки, що виключає двояке тлумачення умов даного Договору та Додатків до нього Користувачем.

8.1.2. Надати Користувачу, що ознайомився з відповідною інформацією, право користування послугами Зони відпочинку, додатковими послугами, та використання іншого обладнання Зони відпочинку, як таких, що цілком відповідають технічним характеристикам, необхідним для його експлуатації протягом всього часу перебування.

8.1.3. У процесі отримання Користувачами послуг Зони відпочинку, інших додаткових послуг, та використання іншого обладнання Зони відпочинку, особисто чи за допомогою своїх представників Власник проводить діяльність з нагляду, в тому числі за допомогою встановлених по території камер для спостереження, за дотриманням Користувачами правил відвідування та користування послугами Зони відпочинку, з метою попередження можливого спричинення травм, пошкодження здоров’я або майна, а також надання першої допомоги Користувачам у разі виникнення непередбачених випадків, пов’язаних з травмами, або пошкодженням здоров’я.

8.2. Власник має право:

8.2.1. Відмовити Користувачу в отриманні послуг (послугами), або припинити надання послуг відносно осіб, що перебувають у стані сильного алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також Користувачам, що не реагують на зауваження інших Користувачів, Власника або його представників, не дотримуються умов цього Договору, без пояснення причин відмови в наданні послуг та без будь-якої компенсації чи повернення оплачених послуг.

8.2.2. У разі грубого, або неодноразового (два і більше разів) порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем, на зауваження Власника або його представників, якщо при цьому дії Користувача, будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Користувачів, або для Власника або його представників, Власник має право припинити надання Послуг такому Користувачу, вжити заходів для припинення здійснення Користувачем незаконні дії, та запропонувати залишити територію Зони відпочинку. У разі скоєння Користувачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, Власник або його представники у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати відповідні правоохоронні органи.

8.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір шляхом розміщення змін або нової його редакції на інформаційних стендах Зони відпочинку та/або на офіційному сайті — http://www.pro100kvashino.com. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації, якщо інший термін не визначений додатково при їх публікації.

8.2.4. У випадку неможливості Користувача провести кінцевий розрахунок за надані послуги або за надані збитки Власнику, Власник має право згідно ст.ст. 594 — 596 Цивільного Кодексу України притримати майно Користувача. Право Власника на притримання майна користувача може підтверджуватися борговою розпискою Користувача, яка має силу правочину, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення виконання зобов’язання, яке вчинено у письмовій формі, у відповідності до вимог ст.ст. 547 – 548 Цивільного кодексу України.

9. Права і обов’язки Користувача.

9.1. Користувач зобов’язаний:

9.1.1. Перед оплатою Послуг ознайомитися з умовами цього Договору та Додатків до нього, безумовно дотримуватися його умов упродовж усього періоду користування послугами.

9.1.2. Здійснити оплату Послуг у порядку передбаченим розділом 4 цього Договору.

9.1.3. У випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки проконсультуватись до початку користування з Власником або його представником і одержати вичерпні та змістовні відповіді на запитання. Розпочати користуватись послугами тільки після повного з’ясування всіх спірних та/або незрозумілих положень Договору та/або умов надання Послуг.

9.1.4. При користуванні послугами Зони відпочинку виконувати законні вимоги Власника або його представників та дотримуватись умов цього Договору.

9.1.5. Відповідно до умов Розділу 4 цього Договору здійснити розрахунок у повному обсязі за надані Власником послуги.

9.2. Користувач має право:

9.2.1. Користуватись усіма послугами Зони відпочинку, згідно умов даного Договору.

10. Зміна і розірвання Договору.

10.1. Власник має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір шляхом розміщення змін або нової його редакції на інформаційних стендах Зони відпочинку та/або на офіційному сайті — http://www.pro100kvashino.com. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації, якщо інший термін не визначений додатково при їх публікації.

10.2. При внесенні Власником в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Зони відпочинку Користувачем, Власник повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на офіційному сайті Зони відпочинку не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.

10.3. Договір може бути розірвано:

10.3.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуг (послуги) Власника до моменту вказаному в п. 3.8. Договору — з відшкодуванням всієї суми передоплати;

10.3.2. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуг (послуги) Власника після моменту вказаному в п. 3.8 Договору — без відшкодування суми передоплати;

10.3.3. Власником в односторонньому порядку без повернення суми передоплати, у разі порушення Користувачем умов цього Договору.

10.3.4. Власником в односторонньому порядку з поверненням суми передоплати, якщо Власник вважає цього Користувача небажаною для відвідування Зони відпочинку особою.

10.3.5. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10.4. У разі порушення Користувачем умов цього Договору і як наслідку одностороннього розірвання договору Власником, сума оплати, здійсненої Користувачем передоплати послуг Зони відпочинку, не повертається. Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Зони відпочинку.

11. Вирішення суперечок.

11.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів після письмової заяви Користувача, яка може бути надана Власнику чи його представнику лише в 24-годинний термін з моменту закінчення користування послугами Зони відпочинку кожного конкретного випадку.

11.2. Після отримання від Користувача скарги Власник зобов’язаний в визначений чинним законодавством України термін її розглянути, задовольнивши вказану скаргу або направивши/вручивши особисто Користувачеві мотивовану відмову.

11.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла не буде вирішена в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Власника.

12. Відповідальність за порушення Договору.

12.1. Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність за порушення умов Договору та/або Додатків до нього згідно положень Договору та чинного законодавства України.

12.2. У випадку пошкодження/знищення майна Власника, що є предметом користування згідно умов Договору, Користувач зобов’язаний компенсувати заподіяну матеріальну, що відповідає ринковій вартості пошкодженого/знищеного майна та/або моральну шкоду, до 12:00 години наступного після користування послугами дня. Крім цього Користувач несе також іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.

12.3. При порушенні Користувачем умов цього Договору і вимушеному виведенні його з території Зони відпочинку, будь-яке грошове відшкодування не здійснюється.

12.4. Власник Зони відпочинку не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або якогось іншого ушкодження, що виникло через недбалість Користувача або/та третіх осіб або/та внаслідок невиконання або/та неналежного виконання умов Користувачем і/або третіми особами цього Договору та Додатків до нього.

13. Інші положення.

13.1. Користувач підтверджує своє розуміння того, що на території Зони відпочинку при використанні мангалів використовуються лише деревне вугілля.

13.2. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Користувача, цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в п. 3.4. без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Користувача.

13.3. У випадку, що не врегульований цим Договором, Власник і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.